INPOSAN ELE na nádobí 1lt

 • Kód produktu:IN410
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:31,40 Kč / ks
   
 • Cena s DPH 21%:38,00 Kč
   
 •  ks 
   
  NOVINKA
  INPOSAN ELE na nádobí 1lt
   
   

  Detailní popis

  Inposan ELE na nádobí je vysoce koncentrovaný prostředek na mytí nádobí. Vyznačuje se velmi dobrou mycí, emulgační a odmašťovací schopností. Je určen pro ruční mytí.

  Výborně čistí a dává čistému předmětu zářivý lesk. Je určen pro ruční mytíŠetrný k pokožce. Biologicky lehce odbouratelný.

  Složení: aniontové povrchově aktivní látky 5 % nebo více, avšak méně než 15 %, amfoterní povrchově aktivní látky 5 % nebo více, avšak méně než 15 %, neiontové povrchově aktivní látky méně než 5 %, hydroxid sodný, parfém, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1, 3-DIOL, d-limonen.

   

  Obsah balení

  • 1 l

  Specifikační body

  Pokyny pro bezpečné zacházení:

  Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal odevzdáním do sběrny nebezpečných odpadů

  Signální slovo: NEBEZPEČÍ

  • přípravek pro profesionální použití
  • vysoký mycí účinek
  • vysoká koncentrace
  • pro ruční mytí
  • dodává lesk
  • s vůní pomeranče
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
   
  0
   
   
  © Radek Kubeš - ČisTech
  « Předchozí